מדענים ואשים בולטים: על ארגון איסור נשק כימי להחזיר את אמינתו ויושרו בעקבות ההטעיות שנעשו בתקרית דומא

האג – סאנא

קבוצת מדענים ואשים בולטים שמה דגש על הצורך שארגון איסור הנשק הכימי יחזיר לעצמו את אמינותו ויושרו, בעקבות הטריקים שעשתה משלחת החקירות אודות להשתמשות כביכל בנשק כימי בעיר דומא בשנת 2018, והביעה את חששותיה לגבי עתיד הארגון בשל המסקנות המטעות שאליהן הגיעה המשלחת, וניסיונות הגדופים שהופנו נגד המדענים שדברו אודות לעבירות שנעשו על ידי המשלחת.

בהודעה ששלחה קבוצת המדענים למנכ”ל ארגון איסור נשק כימי פרנאנדו אריאס, הבהירו 18 מדענים ואשים בולטים ב”מוסד התעוזה” ובראשם ח’וסייה בוסתאני המנכ”ל הראשון של הארגון, וההוגה האמריקאי נעום צ’ומסקי, הבהירו כי מאז פרסום הדוח הסופי של ארגון איסור נשק כימי במארץ 2019 בקשר לתקרית דומא, ארעו סדרת התפתחויות שעוררו חששות מהותיות ומסוכנות בקשר לדרך שבה נעשתה החקירה, בין ההתפתחויות בלטו מקרים שבהם הוכיחו חוקרי הארגון שעסקו בחקירה את קיומן של עבירות מדעיות גדולות, בנוסף להדלפת מספר גדול של מסמכים, בנוסף לכך יצאו הצהרות וודאיות במהלך פגישות מועצת הביטחון הבינ”ל בקשר לענין זה.