עורכי דין בכנס קהיר: הכנס היה סורי ממדרגה ראשונה

קהיר – סאנא

עורכי דין סורים וערבים שמשתתפים בכנס הפידירציה של עורכי הדין הערבים שסיים את דיוניו בקהיר, הדגישו שדיוניהם היו סוריים בעקר, וחברי המשלחת הסורית קיימו מגעים עם כל עמיתוהם עורכי הדין הערבים והעמידו אותם על העובדות, ביחס למאורעות בסוריה לטירור המכה בה, ואלה שעומדים מאחוריו ומממנים אותו.

יושב ראש אוגדת עורכי הדין הסוריים /ניזאר אל- סכיף/ אמר לסוכנות סאנא בקהיר שהכנס התמקד בעקרו בענין הסורי, והמלצותיו הסופיות מרשיעות את המלחמה המטורפת נגד העם והמדינה הסורית, ומגנות את המצור הקפוחי על העם הסורי.

גם המשלחת הסורית בכנס התייחסה לתפקיד של הציונות העולמית והכלים שלה בטורקיה, ובמפרציות שתומכים בטירור מהבחינות השונות.