מפלגת מצרים הלאומית: על כוחות הכיבוש הזרים לצאת משטחי סוריה

קהיר – סאנא

יו”ר מפלגת מצרים הלאומית היועץ רופאאיל בולוס הדגיש את הצורך לנסיגתם של הכוחות הזרים משטחי סוריה, והביע את התנגדות מפלגתו לכל ניסיון לערער את יציבות סוריה, וכל תוכנית לתוקפנות נגדה.

בולוס אמר לכתב סאנא בקהיר עמדתינו עקרונית ובלתי משתנה, ואנחנו עומדים בעוצמה לצדה של סוריה, צמרת כעם וכצבא בעימות עם הטרור והכיבוש, ואנחנו מתנגדים לנוכחות הכוחות הזרים הבלתי חוקית בשטחי סוריה ככל שתהיינה זהותם אם הם כוחות אמריקניים ואם הם כוחות טורקיים.

בולוס קרא לבטול כל הסנקציות החד-צדדיות המוטלות על העם הסורי, וציין כי סנקציות אלו הן חלק מהקנוניה המכוונת נגד סוריה.