אל-מוקדאד קיבל את כתבי האמנתו של נציג קרן האו”ם לאכלוסיה בסוריה

דמשק – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אל-מוקדאד קיבל היום את כתבי האמנתו של ד”ר איאד נסר כנציג לקרן האו”ם לאוכלוסיה בסוריה.

השיחות בין שני הצדדים עסקו בחיזוק שיתוף הפעולה בין סוריה לבין קרן האו”ם לאוכלוסיה, ובקדום היחסים ההדוקים שבין שני הצדדים, הנשענים על אימון הדדי בכל תחומי הפעיליות של הקרן בסוריה.

הנציג של קרן האו”ם לאוכלוסיה הדגיש את התענינות הקרן בהמשך העבודה ושיתוף הפעולה עם ממשלת סוריה כדי להשיג את מטרותיה הנועדות לשפור מחייתם של התושבים, והטיפול הבריאותי והתמיכה החברתית בפרויקטי הקרן.