אל-ג’עפרי המשך הכיבוש הישראלי לשטחים הערביים מאיים על ביטחון האזור ויציבותו

ניו יורק – סאנא

סגן שר החוץ ונציג סוריה הקבוע ליד האו”ם ד”ר בשאר אל-ג’עפרי הדגיש כי למרות שחלפו כ-5 עשורים לכיבוש השטחים הערביים על ידי הכיבוש הישראלי, דבר שמסכן את ביטחון האזור ויציבותו ואת השלום והביטחון הבינ”ל, הרי הכיבוש הישראלי עודנו קיים עד ימינו אלו, דבר שמשקף בצורה ברורה את כישלונה של מועצת הביטחון במלוי תפקידה ואחריותה ולהביא לסיום הכיבוש שמהווה הגורם המרכזי להמשך המתיחות והסכסוכים באזורינו.

אל-ג’עפרי אמר בהודעה שהגיש היום לנשיאות מועצת הביטחון הבינ”ל בישיבתה שעסקה במצב במזרח התיכון, כי מועצת הביטחון נכשלה למשך 45 שנים במאמץ להביא לתשאול שלטונות הכיבוש הישראלי בשל מעשיהם התוקפניים והפרותיהם לחוק הבינ”ל ואמנת האו”ם, ומעשיהם הנפשעים השיטתיים המנוהלים נגד תושבינו בשטחים הערביים הכבושים, וזאת בשל המטריה והמגננה שמעניקות להם כמה מדינות מערביות חברות קבועות במועצת הביטחון, ובראשן ארה”ב.

אל-ג’עפרי ציין כי הדבר הגיע עד כדי כך שהממשל האמריקאי הקודם בראשותו דונאלד טראמפ נקט בעמדה חסרת תקדים שנוטה לטובת הכיבוש הישראלי ותוכניותיו, דבר שהתבטא בנקיטת צעדים נפרדים בלתי חוקיים ופרובוקציוניים כדי להביא לשנוי המצב המדיני והחוקי בשטחים הערביים הכבושים, דבר שהתבטא בהכרזת טראמפ בקשר לגולן הסורי הכבוש ועיר אל-קודס הכבושה.

אל-ג’עפרי הבהיר כי זלזולם של שלטונות הכיבוש הישראלי בחוק הבינ”ל ובהחלטות הלגטימיות הבינ”ל רשם שיא חסר תקדים, והם ממשיכים בהתקפותיהם על שטחי סוריה תוך הפרה גלויה להחלטת מועצת הביטחון מספר 350 לשנת 1974, הקשורה להסכם הפרדת הכוחות, וציין כי בימים שעברו נרשמה עליה בקצב ההתקפות הישראליות על שטחי סוריה, שהאחרונה שבהן ארעה ביום שישי שעבר על ידי התוקפנות הישראלית על עיר חמאת, שכתוצאה לה נרצחה משפחה סורית ונהרסו בתים לאזרחים החפים מפשע.

אל-ג’עפרי ציין כי תוקפנות זו באה כהמשך להתקפות הישראליות שמספרם הגיע במהלך פחות משנה אחת לכ-50 תוקפניות שכתוצאה להן נפלו אזרחים רבים, בו בזמן ששלטונות הכיבוש ממשיכים לנהל טרור המדינה וההפרות השיטתיות לזכויות האדם ולחוק האינושי הבינ”ל בגולן הסורי הכבוש מאז 1967, וזאת במסגרת ניסיונותיהם להקבעת השתלטותם על הגולן וגניבת משאביו הטבעיים.

אל-ג’עפרי חזר על קריאתה של סוריה למועצת הביטחון הבינ”ל כדי להתערב בצורה דחופה בכדי להביא לבצוע ההחלטה 497 לשנת 1981 ולחייב ישות הכיבוש הישראלית להפסיק פעולות ההתנחלות וצעדי הדיכוי נגד תושבינו בגולן הסורי הכבוש, ולסגת מהגולן הכבוש במלואו עד קו הרביעי ליוני 1967.

אל-ג’עפרי שם דגש על תמיכת סוריה בזכותו של העם הפלסטיני בהגדרה עצמית ובהקמת מדינתו העצמאית שבירתה אל-קודס בנוסף לבטוח זכותם של הפליטים לחזור לבתיהם.