מבזקים

הכיבוש הישראלי ממשיך בבצוע תוכניותיו ליהודם של מסגדי אל-אקצא ואל-איבאהימי