גויטרש גינה את פעולות ההתנחלות  בשטחים הפלסטינים

ניו יורק – סאנא

מזכ”ל האו”ם אנטוניו גויטרש גינה את פעולות ההתנחלות  בשטחים הפלסטינים בהיותם הפרה בוטה לחוק הבינ”ל.

סוכנות פרנס פרס צטטה את גויטרש שהדגיש כי בניית ההתנחלויות בשטחים הפלסטינים הכבושים מאז שנת 1976 לרבות מזרח אלקודס מהווה הפרה בוטה לחוקים הבינ”ל.

גויטרש הזהיר מפני התרחבות ההתנחלות הישראלית בשטחים הכבושים דבר שעלול לכרסם בהקמת מדינה פלסטינית ריבונית.