משרד החוץ: סוריה מכחישה את הידיעות השקריות לפיהן דיברו כלי תקשורת על פגישות סוריות-ישראליות

דמשק – סאנא

מקור רשמי במשרד החוץ והמהגרים אמר היום כי הרפובליקה הערבית הסורית מכחישה מכל וכל את הידיעות השקריות שמשווקים כמה כלי תקשורת שכירים בדבר כינוס פגישות סוריות-ישראליות, אבל ידיעות שכאלה אין הן אלא מעין ניסיון כושל מצידם של מממני כלי תקשורת אלה במטרה להטיל ספק בעמדותיה העקרוניות של סוריה נוכח הכיבוש הישראלי.

המקור הדגיש כי סוריה היתה ועודנה ברורה מדינית ומקבלת את החלטותיה רק בהתאם לאינטרס הלאומי ולשאלות הצודקות של האומה הערבית ובראשן השאלה הפלסטינית ושחרור מלוא הגולן הסורי הכבוש בהתאם להחלטות הבינ”ל הרלוונטיות.

המקור המשיך לומר כי הגורמים שעומדים מאחורי השקרים האלה הם אשר דוהרים בכיוון הנרמול עם הישות הציונית הכובשת, ובה בעת מנסים לגרור את האזור כולו בכיוון בריתות ציו-מערביות.