ילדה פלסטינית נפצעה בהתקפתה על ידי מתנחלים בדרום שכם

אל-קודס הכבושה – סאנא

ילדה פלסטינית נפצעה היום כאשר נתקפה על ידי מתנחלים ישראלים בכפר מדאמא שבדרום שכם בגדה המערבית.

הממונה על תיק ההתנחלות בצפון הגדה ע’סאן דגלס מסר לסוכנות ו’פא כי מתנחלים פשטו על הכפר ותקפו אחד הבתים של הפלסטינים ונפצו חלונותיו, וכתוצאה לכך נפצעה הילדה בראשה.