אקדימאי סלובאקי הדגיש כי הכיבוש האמריקני לשטחים הסוריים הפרה לחוק הבינ”ל

ברצלאבא – סאנא

אקדימאי סלובאקי פראיצ’יק שקפרנדא גינה את המדיניות התוקפנית של הכיבוש האמריקני בשטחים הסוריים דבר שמהווה הפרה בוטה לחוק הבינ”ל.

שקפרנדא הדגיש כי הכיבוש האמריקני בעיראק תרם ביצירתו של ארגון דאעש הטרוריסטי, שהפך לאיום ביטחוני שמאיים על מדינות האזור.