מילדינוב: התכסיסים ההתנחלותיים הישראליים מונעים הקמת מדינה פלסטינית

ניו יורק – סאנא

שליח האו”ם למזרח התכון ניקולי מילדינוב הדגיש כי  התכסיסים ההתנחלותיים הישראליים בשטחים הפלסטינים מונעים הקמת מדינה פלסטינית ריבונית , בציינו את חשבות ממוש ההחלטה 2234 של האו”ם הקוראת להפסקת פעולות ההתנחלות .

סוכנות ו’פא צטטה את מילדינוב שאמר כי התכסיסים ההתנחלותיים הישראליים בשטחים הפלסטינים מנתקים את צפון הגדה המרעבית מדרומה ואת עיר אלקודס מבית לחם, דבר  שמוניע את הקמתה של המדינה הפלסטינית הריבונית .