בציון 81 שנים של פשע גזילת מחוז אסקנדרון .. זכותם של הסורים בארצם היא בלתי מעורערת ולא תפול בהתישנות

דמשק – סאנא

81 שנים חלפו מאז בצוע פשע גזילת מחוז אסקנדרון משטחי סוריה על ידי טורקיה, זכרון מתועב זה לגזילת המחוז החל מחר ימשיך להיות כזכרון שנחרת במצפונם של הסורים הדובקים בהחזרת זכויותיהם ושחרור כל גרגיר משטחי מולדתם ככל שיארך הזמן.

מזימת גזילת מחוז אסקנדרון בוצעה בשנת 1939 לאחר סלוף העובדות בהסכם המשולש שאליו הגיעו טורקיה ושני הכיבושים הצרפתי והבריטי. פרקי מזימה זו עדיין נמשכים בימים אלה לנוכח ניסיונותיו של המשטר הטורקי בראשותו של רג’פ טייפ ארדואן לשחזור אותו תסריט על ידי תמיכתו בארגוני הטרור ותוקפנתו על שטחי סוריה.