ועדה פרלמנטרית טורקית ממליצה לחסל את ההוכחות שמרשיעות ארבעה שרים קודמים בפרשיות שחיתות

אסטנבול – סאנא

אחרון החידושים שנתגלו בפרשיות גריפות ההון בצורה בלתי חוקית מצד ארבעה שרים בממלשת “הצדק והפתוח” של ארדואן , ועדת חקירה פרלמנטרית טורקית תובעת מהפרקליטות הכללית לחסל את כל ההקלטות שמעוררות מחלוקת , שהן הראיות הראשונות של הפרשיה .

הפרלמנט הטורקי אמור להצביע חשאית בשבוע הבא , כדי לקבוע את גורלם של הארבעה המעורבים בפרשיה , לאחר שנאשמו בגריפות הון בלתי חוקיות ובמעורבות בשחיתות בשבעה עשר לחודש דיצמבר משנת 2013 .