שגריר פקסטאן בדמשק מסר למחוז לטקיה מתנה לגיבוי התושבים שנגרמו להם נזקים בשל השריפות