מבזקים

וועדת גיבוי העם הפלסטיני חזרה על הדגשת התנגדותה המוחלטת לכל תוכניות הכניעה והנרמול

דמשק – סאנא

הוועדה העממית הערבית הסורית לגיבוי העם הפלסטיני ולהתנגדות לתוכניות הציונית, חזרה על הדגשת הצורך להתמודדות עם סכנת הנרמול, ועל התנגדותה המוחלטת לכל תוכניות הכניעה והנרמול עם האוייב הציו-אמריקני.

הוועדה חזרה על תמיכתה בצעירי וצעירות אל-קודס ופלסטין הכבושות, שממשיכים לעמוד בפני האוייב הציוני בנחישות, ולהתמודד עם תוכניותיו הקולעות לפגוע בזכויותיהם הלאומיות, ובראשן הקמת מדינה משלהם שבירתה עיר אל-קודס.