יריד “יוצרים 2020” בתקייה הסולימנייה העיד גל ביקורים נרחב

דמשק – סאנא

יריד “יוצרים 2020” בתקייה הסולימנייה העיד גל ביקורים נרחב זה היום השיני ברציפות, המבקרים עמדו מקרוב על מוצרי התעשייה הקטנה והמקצועית בתחומי המזון, הרהיטים, ההלבשה ותעשיות היד.

המבקרים ביריד אמרו לכתב סאנא כי יריד זה שארגן על ידי התעשינים מעיר חאלב מהווה אות התגרות וניסיון לשבור את המצור המוטל על העם הסורי.