אלחלקי: איראן תהנה מעדיפות להקמת פרויקטים לפתוח בסוריה

דמשק – סאנא

ראש הממשלה ד”ר /וואל אלחלקי/ אמר כי איראן תהנה מעדיפות להקמת פריוקטים משותפים לפחות בסוריה. /אלחלקי/ הבהיר אתמול במהלך פגשתו עם יושב- ראש הוועדה לפתוח היחסים הכלכליים בין איראן לסוריה /רוסתם קאסמי/ ועם המשלחת הנלווית איליו כי הפגישות הכלכליות והמסחריות שהתקימו בין שני הצדדים בימים שעברו היו פוריות וחיוביות, והן תורמות לפתוח אופקים חדשים לשתוף פעולה בין שתי המדינות.

ראש הממשלה ציין כי הרצון האמיתי אצל שני הצדדים והיחסים המדיניים האסטרטיגיים הקבועים והמתפתחים שבינהם הם שהובילו לתוצאות אלו שתיהנה להן השלכות חיוביות על יכולתו של העם הסורי להחזיק מעמד.

מצדו /קסימי/ אמר כי איראן לא תימנע מלהגיש כל תמיכה כלכלית ומסחרית בסוריה ובעמה, והיא דואגת להגיש את כל צורכיו של העם הסורי כדי לחזק את יכולתיו בעמידות, והביע את בטחונו בכך שסוריה תנחל ניצחון.