משרד ההשכלה הגבוהה וארגון הבריאות העולמי דנו בדרכים לגיבוי בתי החולים של האוניברסטאות

דמשק – סאנא

ישיבת השיחות שהתקיימה היום במשרד ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי בראשותו של שר ההשכלה הגבוהה ד”ר בסאם איבראהים והמנהל האזורי של ארגון הבריאות העולמי במזרח התיכון ד”ר אחמד אל-מנזרי ונציגת ארגון הבריאות העולמי בסוריה אקג’מאל מכתומובה והמשלחת הנלווית אליהם, התמקדה בדרכים לגיבוי בתי החולים של האוניברסטאות, ובקדום יחסי שיתוף הפעולה בין שני הצדדים בשלב הבא.

שני הצדדים סקרו את המצב הבריאותי בבתי החולים של ההשכלה הגבוהה, ואת תפקידם בהענקת הטפול הרפואי האבחנתי והטפולי לאזרחים, לפי מדיניות הבריאות הלאומית המוגדרת על ידי המדינה, והכשרת סטודנטי הפקולטות של הרפואה ומדעי הבריאות.