הולנד הודה כי ארצו מספקת נשק לטירורסטים בסוריה

פריז- סאנא

נשכא צרפת פראנסווא הולנד פופולכיותו רשמה שפל בהסטיריה נשיאי צרפתי, הודה כי ארצו מצידת את הטירורסטים בסוריה בכל-נשק זה מספר חודשיו,ובכך אשר את תרומה פריז בתמיכה הטירור ובהתפשטותו באיזוש.

הולנד התפאר במהלך בקורו באי ריניון הצרפתי –כפי שדווח העיתון ”פאן מינות ” הצרפתי, התפאר באפכקת נשק למה שכנה מורדים ךמען הדמוקרטיה .

הוא לא הבהיר מהוה דמוקרטיה זו שהוא רוצה להשיג דרך כלי- נשק בלתי לגיטימים שמגיעים לידי אירגוני טירור שמבצעים מעשי רצח והרס בסוריה .הולנד קבע כי טירורסטים אלו לא ישיגו את מטרותיה ללא מערכות נשק .

העיתון הצרםתי ציין כי הולנד הבהיר בשיחה לעיתון לומונד הצרפתי כיום שיני, כי היא קבל החלטה בסוגיה זו במסגרת התחיבותו בכללי האיחוד האירופי ,וקבע כי צרפת אינה יכולה לעשות צעד כזה לבדה ללא תאום ענין זה עם האירופים ועם האמריקאים .