הנשיא אלאסד קבל את פני משלחת אבכזית

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אלאסד קבל היום פני משלחת אבכזית בראשותו של אלחאס כפיתסיניא  אלכסיפיתש יו”ר לשכת נשיא אבכזיה ואת פני דאוור כופייה פאדימופיתש השר לענייני חוץ.

בשיחות דנו שני הצדדים ביחסים הבילטרליים , הנשיא אלאסד מצדו הביע את שביעות רצונו לפתיחת שגרירות אבכזיה בדנשק, והדגיש כי צעד זה יביא להאצת העבודה המשותפת ושיתוף הפעולה בכל התחומים , ובעיקר בתחום הכלכלי, בנוסף לקידום אופקי שיתוף פעולה חדשים.

מצדו אלכסיפיתש הדגיש לנשיא אלאסד כי ארצו מעוניינת בבנית שותפות אסטרטיגית וכלכלית בין שתי הארצות , וציין כי ביקורה של המשלחת בדמשק נועד לקידום יחסי שיתוף הפעולה, והמשך פיתוחם בכל התחומים לטובתם של שני העמים בשתי הארצות הידידות.

בפגישה היתה תמימות דיעים בקשר לחשיבות הידוק תהליך התיאום המדיני בין שתי הארצות כדי להגן על בעיותיהן בעימות עם המדינות שתוקפות את שני העמים .

המשלחת האבכזית כללה גם את סגן שר ההגנה ושגריר אבכזיה בדמשק,ומהצד הסורי נכחו שר החוץ ווליד אלמועלם וד”ר בות’ינה שעבאן היועצה המדינית והתקשורתית בנשיאות הריפובליקה.