תוניסאים: קוראים להחזרת היחסים בין ארצם לסוריה

תוניסיה – סאנא

מאות מהתוניסאים פנו היום לרחוב אל-חביב בו רקיבה שבמרכז הבירה תוניס, כדי ליטול חלק בעצרת הזדהות עם סוריה, תחת כותרת “תוניסאים קוראים להחזרת היחסים עם סוריה ולשבירת המצור”.

בעצרת שאורגנה על ידי הוועדה הלאומית לגיבוי ההתנגדות הערבית לנורמליזציה ולציונות בתוניסיה, בשיתוף פעולה עם סניף ההתאחדות הלאומית לסטודנטי סוריה בתוניסיה, השתתפו נציגי כל ההתאחדויות והאגודים בתוניסיה, כולל בכך מוסדות תקשורתיים ותרבותיים.

המשתתפים קבעו כי העצרת שלהם משקפת את הצדעת העם התוניסאי לניצחונה של סוריה על הטרור הבינ”ל ועל תומכיו, בנוסף לקריאה להחזרת היחסים עם סוריה ולשבירת המצור המעוול המוטל עליה.