הודעת הממשלה בפני מועצת העם.. ראש הממשלה הדגיש את צורך חיזוק יסודות העמידה והגברת היצור

דמשק – סאנא

מועצת העם כינסה את ישיבתה הראשונה בראשותו של ראש מועצת העם חמודה סבאע’ לדון בהודעת הממשלה שכללה את תוכניות העבודה שלה לשלב הבא, בנוכחותם של ראש הממשלה המהנדס חוסין ערנוס ושרי הממשלה.

ראש מועצת העם סבאע’ ציין כי הממשלה ומועצת העם פועלות למען אינטרס המולדת והעם והבהיר כי סוריה עברה כברת דרך ארוכה במישור ההתמודדות בפני כוחות הרשע והטרור לרבות המלחמות בתחום הכלכלי, הפיזי, ההסברתי והדיפלומטי.

סבאע’ ברך את חיילי הצבא הערבי הסורי ואחל תנחומים לנפשות החללים בהדגישו את חשיבות ההתחייבות בעימדה שהתווה הנשיא מר בשאר אלאסד בנאומו בפני חברי מועצת העם וחברי הממשלה.

ראש הממשלה המהנדס חוסין ערנוס הדגיש כי הממשלה שמה בראש סולם העדיפויות שלה את חיזוק יסודות העמידה והפעילות למען שיפור תנאי המחייה של האזרחים הסורים.

ערנוס הבהיר כי הממשלה מחוייבת בתמיכת ובחיזוק גורמי היצור והגברת התפוקה, והוסיף כי הממשלה ממשיכה בתמיכת מערכת החינוך והבטחת השירותים הבריאותיים לאזרחים.

ראש הממשלה התייחס לנושא הלוחמה בטרור ואמר כי הממשלה מחוייבת בתמיכת הצבא הערבי הסורי במלחמתו נגד הטרור ושחרור כל השטחים הסוריים הכבושים, וממשיכה בגישת מדיניות החוץ שמתבססת על שמירת הריבונות הלאומית ועצמאות ההחלטה.

ראש הממשלה המהנדס ערנוס שם דגש חזק על חשיבות התיאום ושיתוף הפעולה עם המדינות הידידות ובעלות הברית עם סוריה בכל התחומים, בציינו כי הגולן ארץ ערבית סורית ויישאר ככה עד שחרורו מידי הכיבוש הישראלי, לרבות תמיכת זכותו של העם הערבי הפלסטיני בהקמת מדינתו העצמאית שעיר אלקודס תהיה הבירה שלה.