עצרת בבריסל דורשת להסרת המצור הישראלי מעל רצועת עזה