מבזקים

חצר אלמוזיב.. בניין ארכיאולוגי לאורחים באזור חוראן שבדרום סוריה