מבזקים

הנשיא אל-אסד: הבחירות מהוות תחנה היסטורית שבני עמינו כתבו את פרטיה בידיהם על ידי הבחירות ורצונם .. הגולן חרות בלבו של כל סורי וזכותינו להחזירו היא חלק בלתי נפרד מזכותינו לשחרור כל שטחינו מידי הטרור

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אל-אסד הדגיש בנאום שנשא בפני חברי מועצת העם כי ישיבה זו היתה אמורה להתקיים כרגיל מתחת לקופת המועצה, אך צורכי ההליכים ההתמודדות עם הקורונה, הביאו להתכנסותה בארמון העם.

הנשיא מר בשאר אל-אסד אמר כי בחירת המועצה הנכבדת שלכם מהווה תחנה היסטורית מתחנות המלחמה, שבני עמינו כתבו בידיהן את פרטיה על ידי השתתפותם בבחירות, ורצונם והאתגור שלהם.

הנשיא אל-אסד הוסיף כי הבחירות שערכתם לאחרונה היו שונות, למרות מגיפת הקורונה והשפעותיה על הימנעותם של אחדים מלהשתתף בהן, בבחירות היו רשימות מגוונות ותחריות אמיתיות, ותחריות אלו הן תנועה לאומית וכל תנועה לאומית היא תנועה חיובית משום שהיא משקפת את ההתחייבות הלאומית.

הנשיא אל-אסד אמר: כבר שמענו בקורות רבות בקשר לבחירות מועצת העם, חלק מהן עשויות להיות נכונות, אך מה שהוא חשוב הוא לראות את הבעיות שלנו בצורה אמינה.

הנשיא אל-אסד הבהיר כי התוכניות המוצלחות יוצאות מהחזון האסטרטיגי .. ולמועצה שלכם תפקיד מרכזי בדיאלוג שהוא גשר חשוב בין התושב לרשות הבצועית.

הנשיא אל-אסד אמר כי הפגם בתחיקות פוגע במוסדות ובאימונו של התושב בהן, ומערער את היציבות, וכי כל פגם בתחיקות יביא לפגם בעבודת כל בכיר ככל שיהיה רציני.

הנשיא אל-אסד הוסיף אף אחד שיש לו מנמום של לאומות יקבל את ההצעות התבוסניות המועלות היום בעקבות כל ההקרבות.

הנשיא אל-אסד הבהיר כי חוק קיסר אינו מקרה נפרד שאין לו קשר עם השלבים שקדמו לו משלבי המצור אשר גרמו נזק רב לעם הסורי.

הנשיא אל-אסד הבהיר כי ארה”ב צריכה לטרוריסטים באזור ובראשם ארגון דאעש, וכי חוק קיסר נועד להביע את תמיכתו בטרוריסטים אלו, וקבע כי התגובה המעשית על המצור טמונה בהגדלת היצור ובאוטרקיה.

הנשיא אל-אסד ציין כי ההתקפות הישראליות נגד דיר א-זור נועדו להקל על תנועת טרוריסטי ארגון דאעש.

הנשיא אל-אסד הבהיר כי בנגוד למה שחושבים אחדים הרי התנאים כעת נוחים להשקיע הון, וקבע כי ההון הזר הוא הון פחדן, ועל ההון הלאומי שלא יהיה פחדן משום שכאשר יהיה כך הרי המולדת תיצא מכך כמפסידה.

הנשיא אל-אסד הדגיש כי צריך להתמקד בגיבוי ההשקעות הקטנות בשל יכולתן לתמוך במשק הלאומי, ולעמוד בפני המצור, וכי המגזר החקלאי הוא בסיס המשק הלאומי, וצריך לתמוך בו.

הנשיא אל-אסד ציין עוד כי הריפורמה הדחופה במגזר החקלאות מסוגלת להניב תוצאות מהירות ומורחבות יותר מהמגזרים האחרים.

הנשיא אל-אסד אמר נמשיך ללחום בשחיתות משום שהשחיתות מהווה כמעין חורים במשק, והתשה למולדת, וכי המלחמה בשחיתות לא נעצרה כלל והיא הלכה התגברה בשנים האחרונות.

הנשיא אל-אסד הוסיף אנחנו בלב המלחמה ומדברים על שחרור השטחים השונים, אך החזרת שלטון המדינה תהיינה על ידי החזרת שלטון החוק ולא רק דרך שחרור השטחים, וכי אי אפשר שהחוק והשחיתות יפגשו במקום אחד.

הנשיא אל-אסד הדגיש כי אין ביכולתה של המולדת להחזיק מעמד כשהיא ננשכת על ידי הטרוריסטים ונשדדת על ידי המושחתים, וקבע כי ההרתעה היא הגורם האחרון במלחמה בשחיתות, ונמשיך להחזיר את כספי הצבור שנגנבו באמצעים חוקיים ועל ידי המוסדות.

הנשיא אל-אסד הדגיש כי אנו צריכים לעיין בדרכים שיביאו להבטחת מחיתו של האזרח ושירחיקו ממנו את העוני, ואנו צריכים לחזק את התקווה והעבודה משום שאין כל טעם לחיים מלבדם.

הנשיא אל-אסד הוסיף כי הגולן נמצא בלבו של כל סורי נכבד, ועובדה זו לא תשנה שום החלטה של ספוח שקבלה ממשלת הישות הציונית ושל משטר אמריקאי חסר מוסר, וזכותינו להחזרתו היא חלק מזכותינו לשחרור כל שטחינו מידי הטרור.