גילוי כמויות גדולות של כלי נשק משארית הטרוריסטים באזור הדרום