הנשיא אלאסד הוציא צו שהזמין את מועצת העם לישיבת החקיקה השלישית