הנשיא אל-אסד הוציא את הצו הנשיאותי הכולל את שמותיהם של חברי מועצת העם החדשים במושבה השלישי