החוגים הדתיים בעיר אל-קודס הכבושה: אתר התפילה באב א-רחמה הוא חלק ממסגד אל-אקצא

אל-קודס הכבושה – סאנא

החוגים הדתיים בעיר אל-קודס הכבושה הדגישו כי אתר התפילה באב א-רחמה הוא חלק בלתי נפרד ממסגד אל-אקצא, וימשיך להיות פתוח, וקבעו כי הכרזת שלטונות הכיבוש הישראלי על סגירתו מחדש מהווה צעד שמפיר את חוק הבינ”ל.

סוכנות ו’פא צטטה את החוגים הדתיים ( מחלקת השופט הראשי, הוועדה המוסלמית העליונה, מועצת הו’קף ועניני האיסלאם ודאר אל-אפתאא בעיר אל-קודס ) שהדגישו כי אתר התפילה א-רחמה הוא חלק בלתי נפרד ממסגד אל-אקצא, והוא אתר רק למוסלמים, ואין מקום לוותר על כל גרגיר ממנו, והדגישו כי הוא ימשיך להיות פתוח למרות איומי שלטונות הכיבוש לסגור אותו.