עצרת הזדהות בשכם עם השבויים הפלסטינים שבמעצרי ישראל

אל-קודס הכבושה – סאנא

סוכנות הידיעות הפלסטינית ו’פא מסרה כי עצרת של סולידריות ותמיכה בשבויים הפלסטינים שבתוך מעצרי הכיבוש הישראלי, כבר אורגנה היום כאות גינוי להפרות הישראליות ההולכות ונמשכות בקרב השבויים האלה ובמיוחד בקרב אלה החולים אשר חלקם נפטר בשל הרשלנות הרפואית הישראלית בכוונה.

הסוכנות מסרה כי המאורע היה מול מעון הצלב האדום בשכם והמשתתפים בו הרימו שלטים שדרכם קראו לתת מגננה לשבויים הפלסטינים ולהתחשבן עם שלטונות הכיבוש הישראלי שרשלנותם הרפואית גרמה לאחרונה לנפילתו חלל של השבוי סעדי ע’ראבלי זכרונו לברכה.