מבזקים

קאסם.. ארה”ב תוקפת לבנון וסוריה לטובת הישות הישראלית

ביירות – סאנא

סגן מזכ”ל חיזב אללה השיך נעים קאסם הדגיש כי המתקפה שנחשפות לה סוריה ולבנון, שבה נעשה שימוש בכל האמצעים והכלים ומתופעלת על ידי אמריקה ובנות בריתה, נועדה להכפיף מדיניות לטובת הישות הישראלית ושאיפותיה באזור.

קאסם אמר בשיחה עיתונאית כי המשך ההתנגדות מסכן את ישות הכיבוש, ועל כן אמריקה שואפת לחיסול ההתנגדות ולחליש אותה, והדגיש כי בעיות לבנון הכלכליות הן פועל-יוצא למדיניות ולהלחצים הכלכליים.