מבזקים

השבטים הסוריים חרזרו על התיצבותם מאחרי הצבא וקוראים להאבק בכוחות הכיבוש האמריקניים והטורקיים

אלחסכה – סאנא

אנשי צבור ושיח’י השבטים הסוריים ומפגש מערך סוריה המאוחדת בעיר אלקאמשלי חזרו על התיצבותם מאחרי הצבא הערבי הסורי נגד הטרור וכוחות הכיבוש האמריקניים והטורקיים, וקראו לכל בני השבטים באזור אלג’זירה אלסוריה להאבק בכוחות הכיבוש האמריקניים והטורקיים.

השיח’ים ואנשי הצבור הדגישו בהודעה שפרסמו היום במהלך פגישתם את התיצבותם מאחורי הצבא הערבי הסורי ואת התנגדותם למצור על כל צורותיו שמפעילה ארצות הברית נגד בני עמינו וקבעו כי מצור זה לא יביא לסטיתם מהמצפן שלהם, המתבטא בדבקות בעמדותיהם הלאומיות ובחיזוק הריבונות הסורית בכל שטחי המולדת מתחת לדגל הלאום.