שר החוץ הצ’כי: המנגנון החדיש של שיתוף הפעולה עם סוריה פותח את האופקים מול פרוייקטים הומניטריים ופיתוח

פראג- סאנא

שר החוץ הצ’כי “תומאש פיתר ג’יצ’יק” הדגיש כי המנגנון החדיש שארצו הכינה לשיתוף פעולה עם סוריה פותח אופקים רבים מול פרוייקטי פיתוח חדשים.

מצידו משרד החוץ הצ’יכי הבהיר כי חברות צ’יכיות הצטרפו לפרוייקטים ההומנטריים ופתוח בסוריה, דבר שמאפשר לאנשי עסקים צ’יכים להקים יחסים כלכליים בצורה קלה עם השותפים הסורים .