פוטין ורוחאני : נמשיך לתמוך בסוריה במלחמתה נגד הטרור עד נצוחו בצורה מליאה

מוסקבה – סאנא

שני הנשאים הרוסי וולדימיר פוטין והאיראני חסן רוחאני הדגישו שארצותיהם ימשיכו לתמוך בסוריה במלחמתה נגד הטרור עד נצוחו בצורה מוחלטת, והדגישו כי אין תחליף לפתרון המדיני בסוריה .

פוטין אמר בוועידת וודיאו למדינות העריבות לתהליך אסטנה \רוסיה,איראןוטורקיה\ כי מדינות אלו ימשיכו במאמציהן ליצירת פתרון מדיני למשבר בסוריה ,ומדגישות מחדש את התחיבותן באחדות ,עצמאות,רבונות ושלימות שטחי סוריה ,תוך ציון חשיבות הדיאלוג הסורי-סורי להשגת את זה.

פוטין ציין כי ארגוני הטרור ממשיכים להתפרס בשטחי סוריה ומאימים על העם הסורי ,דבר שמצריך את המשך המאבק בטרור עד נצוחו בצורה מוחלטת ואת החזרת כל השטחים הסוריים לשלטונה של סוריה, וחזר על הדגשת כי רוסיה תמשיך לתמוך בסוריה במלחמתה נגד הטרור .

פוטין הדגיש את התנגדות ארצו לסנקציות המערביות החד –צדדיות המוטלות על סוריה, וקבע כי הן בלתי חוקיות ומפירות את החוק הבינ”ל .

רוחאני מצדו הדגיש כי הסורים לבדם הם אלה שקובעים את עתיד ארצם ללא מערבות חצונית, וקבע כי אין פתרון צבאי למשבר בסוריה, וכי אין תחליף לפתרון המדיני בסוריה ,ושם דגש על הצורך להמשיך באמבק בטרור בסוריה תוך התחיבות באחדות ורבונות שטחיה .

רוחאני אמר כי המשטר האמריקאי ממשיך בנסיונתיו הנואשים להפעיל לחצים על העם הסורי על ידי הטלת סנקציות חד -צדדיות בלתי אינושיות תחת כותרת חוק קיסר כדי להשיג את מטרותיו הבלתי חוקיות בסוריה, וקבע כי הליכים אלה לא יביאו לשום תועלת אל-מול רצונן של המדינות הידידות ובנות בריתה של סוריה .

רוחאני חזר על הדגשת כי איראן תמשיך לתמוך בעם הסורי ובממשלתו הלגיטימית בכל מאודה ,וקבע באומרו: על אמריקה לדעת כי מה שלא עלה בידיה להשיגו בסוריה על ידי גיבוי ארגוני  הטרור, לא תוכל להשיגו גם על ידי מדיניות הסנקציות ,הלחצים והטלת מצור על העם הסורי.

נשיא איראן שם דגש על הצורך ליצאתם של הכוחות האמריקנים מסוריה ומהאזור במהירות האפשרית, וכי המדינה הסורית תחיל את שלטונה בכל שטחיה ,וקבע כי פעולת המאבק בטרור תמשך עד חסולו בצורה מליאה הן בסוריה, והן באזור.