במסגרת הליכי ההתמודדות עם הקורונה .. סגירת מספר כיכרות מרכזיים בעיר חלב והכבדת העונשים נגד מפירי הליכי המניעה