החל מאזור אל-ע’אב  המהנדס חמיס השיק את פרויקט האסטרטגיה הלאומית לפיתוח חקלאי בסוריה

חמאת – סאנא

ראש הממשלה, המהנדס עימאד ח’מיס, השיק את האסטרטגיה הלאומית לפיתוח חקלאי בסוריה בשלבים המהירים והאסטרטגיים שלה לפתח את אזור אל-ע’אב במחוז חמאת, כמאגר חקלאי סורי בעלות ראשונית של חמישה מיליארד לירה סורית בשנה הראשונה באזור אל-ע’אב תחת הכותרת “חקלאות היא הבסיס של ההסתמכות העצמאית”  לתמוך בכלכלה הלאומית בשותפות פעילה עם החקלאים והמפיקים החקלאיים.

האסטרטגיה מתמקדת בניצול הקרקע החקלאי בייצור חקלאי, הן צמחי ובעלי חיים, באמצעות המגזר הציבורי והפרטי במסגרת תכניות חקלאיות וזמניות ספציפיות תוך התמקדות בחקלאות המשפחתית, פרויקט הנשים הכפריות, וגידול משפחתי לעופות ודגים היות שהן כדאיות  וחשובות לא פחות ממתקני הייצור הגדולים.

האסטרטגיה גם הדגישה את התמיכה בגידולים החקלאיים האסטרטגיים המהווים את בסיסי עמידתה של סוריה ואת מקור אבטחת המזון והכלכלה הלאומית שלה, תוך התמקדות בהבטחת דרישות הייצור לחקלאים לאזרחים בתמיכה בייצור החקלאי ותעשיות המזון החשובות שלה, בהבטחת פרנסתו של האזרח ושבירת המצור והצעדים הכלכליים החד-צדדיים שהמערב הטיל נגד העם הסורי.