חידוש הקרבות בין שכירי החרב של הכיבוש הטוקרי בפרבר נפת אבו ראסין המערבית באלחסכה על רקע שדידת יבול החקלאים

אלחסכה – סאנא

הקרבות התחדשו בין פלגי שכירי החרב של הכיבוש הטורקי בכפרים הכבושים בנפת אבו ראסין בפרבר הצפון מערבי של אלחסכה, דבר שגרם לנפילת הרוגים  ופצועים בשורות הטרוריסטים המתחרים.

מקורות מקומיים מסרו לכתב סאנא כי קרבות נפרצו בין קבוצות טרור שייכות לארגני הסולטן מורד, אלחמזאת ואלשרקייה, הטרורסטיים הנתמכים על ידי המשטר הטורקי בציר באב אלח’יר ואום עושבה בפרבר נפת אבו ראסין ברקע ההשתלטות על האדמות החקלאיות וחילוק היבול ונישול בעליהן מהאזור.