מחסום לצבא מנע שיירה לכיבוש האמריקאי מלהמשיך בדרכה ואלץ אותה לחזור לאזור תל תמר בפרבר אל-חסכה

אל-חסכה – סאנא

מחסום לצבא הערבי הסורי מנע שיירה של רכיבים צבאיים לכוחות הכיבוש האמריקאי מלהמשיך בדרכם ואלץ אותם לחזור לנפת תל תמר בצפון מערב אל-חסכה.

כתב סאנא באל-חסכה מסר כי לוחמי הצבא במחסום חסמו דרכה של שיירה של כלי רכב לכיבוש האמריקאי ומנעו אותה מלהמשיך בדרכה בכיוון כפר אום אל-ח’יר שבנפת תל תמר המערבית בצפון מערב אל-חסכה, ואלצו את הרכיבים הצבאיים לחזור לבסיסיהם הבלתי חוקיים.