הוועדה העממית להגנה על סוריה בפלסטין הכבושה: נעמוד לצדה של סוריה

אל-קודס הכבושה – סאנא

הוועדה העממית להגנה על סוריה בפלסטין הכבושה חזרה על תמיכתה והתיציבותה הקבועה לצדה של סוריה במערכתה הגדולה המתבטאת בעימות עם תוכניות הקונספרציה המכוונות נגד האומה הערבית, והדגישה כי סוריה היתה ותמשיך להיות חומה להתנגדות הלאומית והפן ערבית.

בהודעה שפרסמה הוועדה ונחתמה על ידי קבוצה של אשים, אסירים משוחררים ואנשי תקשורת פלסטיניים משטחי 1948 ומאזורי הגדה המערבית ורצועת עזה, כי ההתיציבות לצדה של סוריה בעימות עם התוקפנות הנחשפת לה לאורך השנים שעברו על ידי הטרוריסטים הנתמכים על ידי מדינות ערביות, אזוריות והממשל האמריקאי לטובת הישות הציונית, מהווה חובה לאומית וערבית לשמירת האומה הערבית.