התרת פעילות העסקים והשירותים עד השעה 7 בערב עד סוף חופשת החג

דמשק – סאנא

משרד המנהל המקומי והסביבה הוציא היום החלטה אשר התירה לכל ענפי הסחר והשירותים לעבוד עד השעה 7 בערב במקום 5 בערב.

בהודעה נאמר כי החלטה זו באה על רקע התקרבות חג אל-פטר, כדי להקל על תנועתם של התושבים ולהפחית הצפיפות, וציין כי החלטה זו תמשך עד סוף חופשת החג אל-פטר כולל בכך יום ששי ב-22 לחודש השוטף.

המשרד שם דגש על הצורך דרישות השמירה על הבריאות הכללית.