מסעי ההטעיה התקשורתית נגד סוריה נמשכים וכעת הם מכוונים נגד הדראמה הסורית בעקבות כישלון מחזה הנשק הכימי

דמשק – סאנא

מסע ההטעיה התקשורתי המנוהל על ידי כלי התקשורת המערביים מראשית המלחמה הטרוריסטית נגד סוריה עדין נמשך בזירות המדינית והכלכלית, והגיע כעת גם לדראמה הסורית הנתונה כעת למסע הטעיה שיטתי.

החדש במסעים אלה הוא נסיונם של כלי התקשורת המערביים ותומכיהם לתקוף את סוריה הפעם דרך הדראמה הסורית, ובעקר סדרת הדראמה שכותרתה “ראיון עם מר אדם” אשר זכתה בשעור צופים גבוה מאוד הן בסוריה והן מחוץ לה.

מפיק סדרת הדראמה פאדי סלים אמר בתגובה על מסע ההטעיה של עיתון הגרדין הבריטי כי הדראמה הסורית הפיקה בשנה זו סדרות דראמה חשובות דוגמת “שומר אל-קודס” ו”ראיון עם מר אדם” והן זוכות בשעור צופים גבוה בעולם הערבי, וכי יש גורמים שאינם רוצים עליית הדראמה הסורית, למרות שנות מלחמת הטרור המנוהלת נגד ארצינו זה 9 שנים, וקבע כי אין מוזר בכך שמסעי ההטעיה והפברוקים התקשורתיים נגד סוריה ימשכו על רקע כישלון כל המסעים הקודמים דוגמת מחזה הנשק הכימי, כדי להשפיע על תודעתו של העם הסורי ולפגוע בהחזקת מעמדו אשר היתה לה תרומה גדולה בכישלון התוקפנות הטרוריסטית נגד סוריה.