למרות מעוט היכולות .. יצור ספינה בסטנדרטים בינ”ל בעיר טרטוס