שיקום המסגד האמווי הגדול בעיר חלאב במומחיות מקומית ומדויקת