מחלקת העתיקות בדרעא קיבלה לידיה מאות מהעתיקות אשר נגנבו על ידי ארגוני הטרור במטרה להבריח אותם לחוץ