מבזקים

העסקים בתחומי מסחר תעשיה ושירותים חזרו לעבודה