מבזקים

הממשלה החליטה לקדם את תלמידי שלבי המעבר בחינוך היסודי וחטיבות הבינים

דמשק – סאנא

הממשלה אשרה היום את קדום כל תלמידי כתות שלבי המעבר בחינוך היסודי ובחטיבות הבינים לכתות עליונות, ודרשה ממשרד החינוך לשים תוכניות לימודים כפצוי לתוכניות הלימוד החסירות לתלמידים וזאת בראשית שנת הלמודים הבאה.

גם כן הממשלה דרשה ממשרדי החינוך והבריאות שיתאמו ביניהם לקביעת התאריך המתאים לקיום הבחינות של תעודות החינוך היסודי והבגרות על כל מגמותיהם, תוך נקיטת כל ההליכים הדרושים לשמירת בריאותם של התלמידים, בין השאר שמירת רחוק בין התלמידים בכתות של הביחינות.

גם כן הממשלה אשרה הארכת השעית הלימודים באוניברסטאות הכלליות והפרטיות והמכונים לאחר חופשת חג אל-פטר.