התגברות היריבות בין שכירי החרב של המשטר הטורקי מקרב קבוצות הטרור בראס אל-עין

אל-חסכה – סאנא

בעיר ראס אל-עין הכבושה על ידי המשטר הטורקי שבמחוז אל-חסכה, שוררת יריבות ממושכת בין שכירי החרב של המשטר הטורקי מקרב קבוצות הטרור, וזאת על רקע חלוקת הגניבות שמבצעות בעיר, וכי היריבות הגיעו לפני מספר ימים לכדי התנגשויות בין הטרוריסטים שבמהלכן נהרגו ונפצעו מספר טרוריסטים.

מקורות מקומיים מסרו כי אחת הסבות ליריבות אלו בין פלגי ארגוני הטרור טמונה בחלוקת הגניבות שביצעו נגד קניניהם של התושבים אשר נעקרו בכוח על ידי הטרוריסטים, וכי טרוריסטים אלו החליפו ביניהם האשמות של בגידה וכי אחדים מהם ברחו והתעסקו רק בגניבת הבתים, העסקים והתבואות החקלאיות, ואוצר החיי, בנוסף להתעסקותם בהטלת מסים על התושבים שבאזור.

המקורות ציינו כי למרות התערבותם של כוחות הכיבוש הטורקי כדי לשים קץ ליריבות בין פלגים אלה, הרי הבלגן נמשך בקרב פלגי הטרור הנמצאים בעיר ראס אל-עין, דבר שיביא לעוד התנגשויות ביניהם.