הממשלה.. העוצר בין המחזות ביום שלישי הבא החל משעה 6 בערב ועד 16 באפריל הבא  

דמשק – סאנא

במסגרת המעקב אחרי התפשטות נגיף הקורונה אזורית ובינ”ל, קיימה הממשלה היום הערכה להליכים שבהם נקטה כדי להתמודד עם נגיף הקורונה, אלה שנעשו במהלך התקופה שעברה, ואלה שיש לנקוט בהם כדי למנוע כל התפשטות לנגיף.

ובהקשר זה הממשלה החליטה להטיל עוצר בין המחוזות החל מיום שלישי הבא משעה 6 בערב ועד 16/4/2020, והטילה על משרד הפנים את המשימה לאכוף הצווים של החלטה זו.