קבוצה טירורסטית פוצצה גשר כפר אל-כפיר בנפת ג’סר אל-שע’ור שבמחוז אידלב

אידלב – סאנא

קבוצה טירורסטית פוצצה גשר כפר אל-כפיר בנפת ג’סר אל-שוע’ור שבמחוז אידלב שעל כביש חלב לאטקיה \ אם-פור\ וזאת כדי לעכב תנועתם של

הסיורים האמורים להתקיים על הכביש במסגרת הסכם הפסקת פועולות הלחימה אשר נחתם ב-5 למרץ השוטף.

מקורות מקומיים מסרו כי הטרורסטים פוצצו את גשר כפר אל-כפיר שבנפת ג’סר אל-שוע’ור בכוונת תחילה לאחר שמלכדו אותו בחמרי נפץ , וזאת כדי לנתק הכביש המהיר \אם-4\ ולעכב החזרותו לשמוש.