יותר ממאתיים תמונות בתערוכת הגולן הודות ליכולות העם והמנהיג -וידיו

דמשק – סאנא

תחת כותרת ” הגולן דינו לחזור למולדת ,הודות ליכולות העם והמנהיג ” התאחדות הסטודנטים בסוריה הקימה תערוכת צלומי אור שכוללת תמונות שמשקפות את התבנית של הגולן הסורי הכבוש, יחודיותו ויופיו , באולם רידה סעיד באוניברסיטת דמשק .

ראש האוניברסיטה אמר לסוכנות סאנא שהתערוכה הוקמה להנצחת ערביותו של הגולן במודעות של הסטודנטים הסורים בזמן שהאוניברסיטה מעניקה תמיכות לסטודנטים מהגולן הכבוש ,דרך קבלתם באוניברסיטאות הסוריות ובמיוחד בפקולטות הרפואה, רפואת השניים הרוקחות , וספוק מקומות המגורים להם .